Har du hørt om Danida? Der er tale om en velgørende organisation, som er støttet af staten. Der er altså ikke tale om en såkaldt NGO, som ikke er statsstøttet, og som ikke varetager nogle statslige interesser. Danida er derimod en organisation, som netop arbejder for at varetage danske interesser i udlandet. Der er dog ikke tale om interesser i den forstand, at Danmark drager fordel af det. Det handler derimod om at Danida på Danmarks vegne hjælper med projekter i ulande, hvor der er brug for det.

Danida er statslig men selvstændig

Det skal ikke pakkes ind, at Danida er en statslig organisation. Det er da også hele formålet med at have en sådan organisation, fordi der så er mere struktur på de ting, Danmark bidrager med. Danida får hvert år tildelt penge af staten til velgørende projekter. Det er helt i overensstemmelse med den aftale, man indgår i, når man er med i FN. Den går på, at man altså skal bidrage med minimum 0,7 % af den samlede BNP til ulandsstøtte.

Faktisk har Danmark i mange år levet op til netop dette krav. Det er dog ikke noget, som gælder for alle de 193 medlemslande, hvor blot seks i alt lever op til kravene. På det områder har Danmark altså noget at være stolte af, og Danida formidler netop disse penge.

Når det er sagt, så er der Danida faktisk en selvstændig organisation. Det betyder, at den er statligt støttet, men den arbejder selvstændigt. Det betyder også, at den ikke går ind og varetager interesser for den siddende regering. Danida går derimod udelukkende ind i projekter fra et objektivt perspektiv. Det vil sige, at man kigger på, hvor behovet er. Her kigger Danida naturligvis også på, hvor andre lande sætter ind.

Stor støtte

Faktisk er der i den danske befolkning rigtig stor opbakning til Danidas projekter. Det er nok ikke en hemmelighed for ret mange, at Danmark hvert år afholder indsamling til fordel for velgørende projekter. Her går pengene typisk til bestemte formål, som er på tapetet det givne år.

Det er dog ikke bare de penge, Danida gør brug af. Der afsættes altså denne pulje af penge, efter FN-aftalen, og så kan Danida bruge pengene til de projekter, de er i gang med. Undersøgelser viser, at danskerne faktisk har en stor tiltro til Danias projekter. Det skyldes blandt andet, at flere også sætter sig konkret ind i projekter, og hvad de gavner. Har man en større viden, vil interessen derfor også stige. Det er selvfølgelig også noget, Danida arbejder for.

Danidas prioriteter

Når man som Danida er en velgørende organisation, så er der jo mange forskellige prioriteter at kigge på. Det kan være ting som menneskerettigheder, hungersnød, folkesygdomme og mange andre ting. Disse er alle iblandt Danias øverste prioriteter.

Danida fokuserer rigtig meget på eksempelvis menneskerettigheder. Heriblandt kigger man naturligvis på demokrati, som i udgangspunktet er et rigtig godt sted at starte for at opnå bedre rettigheder for mennesker. Det kan være i konkrete lande, hvor demokratiet skal hjælpes på vej.

Det kan også være steder, hvor der er brug for oplysning, og hvor de første spadestik virkelig er svære. Danida hjælper i de lande, som allerede er på vej. De hjælper dog i høj grad også de steder, hvor man ikke er kommet ret langt endnu.

Det er dog langt fra ‘kun’ demokrati og menneskerettigheder, Dania fokuserer på. De arbejder også på grønne projekter, som er med til at sikre klodens fremtid. Det kan være grøn vækst eller nedsættelse af den sorte energi. Igen skal man her forstå, at Danida arbejder med vidt forskellige forudsætninger i de forskellige lande og projekter.

Danias projekter indebærer også beskyttelse og stabilitet. Det kan være i krigshærgede lande, hvor børn og andre fortsat har brug for at kunne have en hverdag. Det kan være en stor udfordring, hvis der flyver bomber eller bliver skudt udenfor dørene. Sådanne projekter tager Danida også del i.

Støtter projekter på Danmarks vegne

Danida er Danmarks repræsentant i udlandet, når det kommer til velgørende projekter. Det betyder, at selvom Danida arbejder selvstændigt, så er det også på vegne af Danmark. Derfor vælger mange også at følge med i Danidas arbejde, fordi det selvsagt er vigtige projekter.

Det er samtidig også rart at vide, hvad skattekronerne går til. Danida er heldigvis en meget uafhængig organisation, som udelukkende arbejder for at fremme udviklingen, hvor det er nødvendigt. Man går ikke ind i projekter, hvor man ikke har indtrykket af at kunne gøre en markant forskel.

Det kan være med at sikre rent drikkevand til fattige børn. Det kan i høj grad også handle om hjælp til selvhjælp, som næste afsnit handler om.

Hjælp til selvhjælp

Hjælp til selvhjælp er noget, rigtig mange danskere støtter op om. Sommetider er tilstanden i et land så kritisk, at der er brug for decideret nødhjælp. Her nytter det selvfølgelig ikke bare at give penge, så landene kan klare sig selv. Andre gange er der mulighed for, som Danida arbejder med, at give hjælp til selvsagt.

Det vil lidt simpelt sagt sige, at man hjælper landene med selv at kunne udvikle sig. Man giver ikke bare en pose penge, som de så selv kan forvalte. Man tager i stedet, som Danida eksempelvis gør, ned til landene og hjælper dem på vej. Det kan eksempelvis være ved at give dem viden om, hvordan man opbygger et demokrati. Det kan være viden om, hvordan man bruger skattekronerne eller indsamler dem.

I Danmark har vi så meget know how på grund af stor udvikling, at Danida har mulighed for at give den viden videre. Det er den slags projekter, som på den lange bane også kan have en stor effekt.

Menneskerettigheder er mange ting

Når Danida arbejder med menneskerettigheder, så betyder det mange ting. Det handler om de kvinder, som ikke har lov at gå på arbejde for deres styre. Det handler om de børn, som ikke har ret til skolegang. Danida går ikke ind og klandrer landene. Danida går i stedet ind og forsøger at oplyse og skabe dialog.